top of page

Policy för integritetsskydd

 

För Nordic Lakes är det viktigt att ta hand om besökarnas integritetsskydd. Vi följer Finlands personuppgiftslag och EU:s förordning för datasekretess. Vi använder informationen endast för att sköta våra kund- och samarbetsförhållanden och för att kommunicera och hålla kontakt med våra kunder.

Registerupprätthållare

 

Nordic Lakes Oy Ab

FO-nummer: 3123258-4

Jokijärventie 157

93400 Taivalkoski

kimluukkonen@nordiclakes.net

 

Personregistrets namn

 

Nordic Lakes kundregister

 

​Avsikten med personuppgiftsregistret

Avsikten med detta personregister är att förbättra kundbetjäning, stöda vår marknadsföring och underlätta kontakten med våra kunder. Vi använder enbart uppgifterna för att sköta våra kund- och samarbetsrelationer. Ifall uppgiftsgivaren ger information till oss använder vi den enbart till dessa ändamål.

Information som registreras

Företag:

• namn

• e-postadress

• telefonnummer

• postadress

• FO-nummer

• bransch

• information om de tjänster företaget är intresserat av, samt leverans- och faktureringsinformation

 

Person:

• namn

• e-postadress

• telefonnummer

• titel

Informationskällor

 

Person- och företagsuppgifter samlas under kundrelationen och under den tid då man arbetar upp en kundrelation. Information kan även samlas från befolkningsregistret eller från tredje parts register. Information kan även samlas under mässor, olika nätverks- och marknadsföringsevenemang samt vid utbildningstillfällen.

Cookies:

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. De används t ex då man vill spara användarens information när denne förflyttar sig mellan olika webbsidor. De kan även innehålla information om t ex besökarens kontaktuppgifter.

Nordic Lakes Ab Oy använder på sin webbsida cookies endast genom Google Analytics. Kunden kan om denne vill lämna en kontaktförfrågan på webbsidan. Då ger kunden sitt medgivande till att Nordic Lakes Ab Oy lägger till kundens namn, e-postadress samt företagets namn till Nordic Lakes Ab Oy kundregister.

Utomståendes cookies/Google Analytics:

Google Analytics är kopplat till webbsidan och använder cookies. Med hjälp av cookies kan man samla information om hur besökaren använder sidorna, t ex vilka sidor denne besöker och hur länge besökaren stannar kvar på dem. Syftet med detta är att analysera hur webbsidorna används och förbättra användarvänligheten. Läs mer om Google Analytics cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Överlåtelse av personuppgifter

 

Information överlåts inte.

Skydd av register

 

Nordic Lakes Ab Oy har ett digitalt kundregister, som är skyddat med användarlösenord. De som behandlar kundinformationen har tystnadsplikt.

Rätt att granska och korrigera uppgifter

 

Nordic Lakes Ab Oy kunder och samarbetspartners har rätt att granska sina egna uppgifter och korrigerar felaktig information. De har också rätt att förbjuda användning av informationen för marknadsförings- och reklamsyften samt säkerställa sina övriga i personuppgiftslagen nämnda rättigheter. Informationen granskas och korrigeras på personens skriftliga begäran endera per post eller e-post.

Begäran sänds till följande adress:

 

Nordic Lakes Ab Oy

Jokijärventie 157

93400 Taivalkoski

kimluukkonen@nordiclakes.net

bottom of page